همکاران

شورای علمی موسسه

حجج اسلام و افاضل محترم:

 1. احمد قدسی؛ عضو هیات علمی جامعه المصطفی
 2. عبدالکریم بهجت پور؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و ادنیشه اسلامی
 3. سید عباس سید کریمی؛ استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه
 4. سید رضا یوسفی؛ مدرس حوزه و دانشگاه
 5. روح الله رزقی؛ عضو هیات علمی بنیاد بین المللی معارج
 6. سید عبد الکریم حیدری؛ عضو هیات علمی جامعه المصطفی
 7. علیرضا موفق؛ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 8. سلیمان خاکبان؛ عضو هیات علمی دانشگاه قم
 9. سید کریم خوش نظر؛ عضو هیات علمی دانشگاه قرآن
 10. حسن زمانی؛ عضو هیات علمی جامعه المصطفی
 11. علی اسلامی؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
 12. محمد فنایی؛ عضو هیات علمی موسسه امام خمینی
 13. مهدی رستم نژاد؛ عضو هیات علمی جامعه المصطفی
 14. احمد ولی زاده؛ مدرس و محقق حوزه

 

همکاران پژوهشی موسسه

حجج اسلام و اعزه کرام:

 1. علی اکبر خدامیان؛ محقق و مدرس حوزه
 2. صهیب تقوی: محقق و مدرس حوزه
 3. مهدی خویی؛ محقق و مدرس حوزه
 4. سید علی اصغر موسوی اطهر؛ محقق و مدرس حوزه
 5. علی توحیدی؛ محقق و مدرس حوزه
 6. عباس محمودی؛ محقق و مدرس حوزه
 7. احمد عسکری؛ محقق و مدرس حوزه
 8. سید ناصر حیدری؛ محقق و مدرس حوزه
 9. مهدی اسفندیاری، محقق و مدرس حوزه
 10. محمد العبد الله؛ محقق و مدرس حوزه
 11. محمد حسین نصیری؛ محقق و مدرس حوزه
 12. سید حجت سجادی زاده؛ محقق و مدرس حوزه
 13. محمد سبحانی؛ محقق و مدرس حوزه

 

همکاران اجرایی موسسه

 1. محمد حسین نصیری؛ مدیر اجرایی
 2. محمد مهدی نصیری، مدیر پشتیبانی
 3. طه یزدانی مقدم؛ مدیر پشتیبانی

تمام حقوق برای موسسه معارف وحی و خرد محفوظ می‌باشد.