جوایز استاد علی نصیری

تشویق‌ها و جوایز

 1. رتبه ممتاز حوزه علمیه مشهد، ۱۳۷۰
 2. رتبه چهارم جشنواره نامه ای به جانباز، ۱۳۷۴
 3. فارغ التحصیل نمونه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۷۶
 4. دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
 5. دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترا، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
 6. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در مقطع دکترا، ۱۳۸۰
 7. قلم بلورین جشنواره مطبوعات، ۱۳۸۰
 8. رتبه اول جشنواره مطبوعات، (مقاله ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدر المتألهین)،۱۳۸۳
 9. مولف برتر (کتاب حدیث شناسی)، معاونت پژوهشی مدیریت حوزه علمیه خواهران، ۱۳۸۴
 10. رتبه اول همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (مقاله تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی)، ۱۳۸۴
 11. برگزیده همایش قرآن و نیازهای جامعه (مقاله روش شناسی راغب اصفهانی در کتاب مفردات)، ۱۳۸۵
 12. رتبه اول مقالات پژوهشی (مقاله فلسفه علوم قرآنی)، نمایشگاه بین المللی قرآن، ۱۳۸۵
 13. رتبه سوم جشنواره مطبوعات (مقاله اباحه گری آفت دین داری)، ۱۳۸۶.
 14. برگزیده کتاب سال حوزه (کتاب رابطه متقابل کتاب و سنت)، ۱۳۸۷
 15. برگزیده جشنواره بین المللی فارابی (کتاب رابطه متقابل کتاب و سنت)، ۱۳۸۸.
 16. پژوهشگر برجسته جشنواره معارف ویژه اساتید معارف دانشگاه های کشور، ۱۳۸۸
 17. برگزیده کتاب فصل، (کتاب روش‏ شناسی نقد احادیث)، ۱۳۹۱
 18. پژوهشگر برگزیده دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۲
 19. دومین فعال قرآنی برتر کشور، انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم، ۱۳۹۲.
 20. برگزیده دهمین جشنواره همایش دین پژوهان کشور، (کتاب روش شناسی تفسیر)، ۱۳۹۴
 21. خادم نمونه قرآن در بخش پژوهش؛ ارشاد و فرهنگ اسلامی استان قم، ۱۳۹۵
 22. برگزیده فعال فرهنگی و قرآنی؛ ارشاد و فرهنگ اسلامی استان گیلان، ۱۳۹۵
 23. نامزد دریافت جائزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، (کتاب روش شناسی تفسیر قرآن)، ۱۳۹۶

تمام حقوق برای موسسه معارف وحی و خرد محفوظ می‌باشد.