تدریس‌های استاد علی نصیری

تدریس‌های استاد علی نصیری

 1. حوزه علمیه مشهد: ادبیات، لمعتین، رسائل و مکاسب، کفایتین (۱۳۶۷ – ۱۳۷۵)
 2. دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد: ادبیات، لمعتین، علوم قرآنی و تفسیر (۱۳۷۰ – ۱۳۷۶)
 3. حوزه شهید شاه آبادی مشهد: تاریخ اسلام، فقه و عقاید (۱۳۷۰ – ۱۳۷۳)
 4. دانشگاه فردوسی مشهد: دروس معارف اسلامی (۱۳۷۵ – ۱۳۷۷)
 5. دانشکده علوم حدیث تهران: تفسیر ، علوم و معارف حدیثی (۱۳۷۸ – ۱۳۸۱)
 6. مراکز تخصصی حوزه علمیه؛ اعم از تفسیر، نهج البلاغه، کلام اسلامی: تفسیر ، علوم قرآن و علوم حدیث
 7. جامعه المصطفی العالمیه: علوم و معارف حدیثی
 8. دانشگاه معارف اسلامی قم: تفسیر، علوم قرآنی، علوم حدیث و معارف کلامی
 9. دانشگاه علم و صنعت ایران: معارف اسلامی (تفسیر قرآن، نهج البلاغه و اخلاق اسلامی)
 10. موسسه معارف وحی و خرد؛ (از پنج سال گذشته تا کنون)
 11. خارج فقه (کتاب طهارت و کتاب تجارت)
 12. خارج اصول (مبحث اجتهاد و تقلید)

تمام حقوق برای موسسه معارف وحی و خرد محفوظ می‌باشد.