اخبار موسسه

تدوین اثر جدید استاد علی نصیری با عنوان رابطه قرآن و سنت

اثر جدید استاد علی نصیری استاد دانشگاه و مدرس خارج فقه و اصول حوزه با عنوان «رابطه قرآن و سنت» پس از طی مراحل تدوین و ارزیابی نهایی، در آستانه انتشار قرار دارد. تدوین و نهایی سازی متن این کتاب که به سفارش مشترک دانشگاه قرآن و حدیث و سمت به...
بیشتر بخوانید

دیدگاه‌ها

نقد آموزه های صوفیه از منظر امام صادق (ع)

در سال ۱۳۸۵ توفیق انتشار مقاله ای را داشتم با عنوان «نقد آموزه های صوفیه از منظر امام صادق (ع)» که در فصلنامه کتاب نقد، شماره ۳۹ چاپ شد. گفتگو و بلکه مناظره امام صادق (ع) با صوفی مسلکان عصر آن حضرت، در روایت مبسوطی در کافی شریف با عنوان « ب...
بیشتر بخوانید

تمام حقوق برای موسسه معارف وحی و خرد محفوظ می‌باشد.