اخبار موسسه

انتشار کتاب «تفسیر موضوعی نهج البلاغه» اثر جدید استاد علی نصیری

💠 کتاب «تفسیر موضوعی نهج البلاغه» شرح و تفسیر برخی از موضوعات مهم مطرح شده در نهج البلاغه است. ساختار فصل های این کتاب به گونه ای تنظیم شده  که ضمن آشنا ساختن مخاطبان با جایگاه نهج البلاغه و روش فهم و تفسیر آن، مهمترین و برجسته ترین آموزه ه...
بیشتر بخوانید

دیدگاه‌ها

دو نفت فروش با کارنامه ای بس متفاوت!

یک نفت فروش آغاسی شد؛ او نفت را روی گاری دستی در کوچه و خیابان اهواز به درب خانه ها می رساند و به نعمت نفت فروش معروف شد. همو که آوازه خوان مراکز فسق و فحشاء بود و از روی ندانم کاری میلیون ها جوان در دوران پهلوی و پس از آن از آهنگ […...
بیشتر بخوانید

تمام حقوق برای موسسه معارف وحی و خرد محفوظ می‌باشد.